Til innholdet

Næring

Rennebu kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som vi ønsker nyetableringer velkommen.

I næringsarbeidet vektlegger vi bredde i kompetansen og tilgjengelighet. Innen kommunen er det mange som arbeider med næringsrelaterte oppgaver under ledelse av ordfører og rådmann. Disse ivaretar forskjellige områder og samles jevnlig gjennom kommunens næringsforum.

 

Logo nasjonalparkhagen

Nasjonalparken næringshage bistår i spørsmål om etablering og utvikling, og søknader om lån og tilskudd fra ulike ordninger.

 

Næringshagen er felles for Rennebu og Oppdal og teller pt 4 ansatte. Vi er mye på farten, så kontakt oss på epost eller telefon for avtale!

 

post@nasjonalparkhagen.no

Tina Lihaug Selbæk–daglig leder Tlf 92878845

Erik Flå – bedriftsrådgiver, forretningsutvikler Tlf 93226780

Silje Kristin Granum – prosjektleder ”Talentverket” Tlf 92603634

Jan Bredeveien – styreleder Tlf 97094240

 

Enkelte saker innenfor etablering og utvikling som gjelder landbrukstilknyttet virksomhet samarbeider enhet for landbruk og miljø og Nasjonalparkens næringshage sammen om.

 

Enhet for landbruk og miljø bistår i spørsmål om forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor skog, utmark, miljø og landbruk.

Fagansvarlig skog, utmark, miljø, landbruksvei,  – Ståle Solem, tlf. 72 42 81 41/ 416 01 342

Fagkonsulent, jordlov, konsesjonslov, investeringssaker innenfor landbruk – Evy-Ann Ulfsnes, tlf. 72 42 81 43

Fagkonsulent, tilskuddsordninger, SMIL, gårdskart - Randi Stolpnes, tlf. 72 42 81 42

Fagkonsulent, velferdsordningen, tidligpensjonsordningen, leiekjøring - Ingrid Skamfer, tlf. 72 42 81 44

 

Infrastruktur og andre rammebetingelser er hovedoppgavene til strategisk rådgiver Trond Jære. Herunder oppgaver knyttet til vei, jernbane, mobil- og bredbåndsdekning, arbeidsgiveravgift m.v.

Strategisk rådgiver Trond Jære, tlf. 72 42 81 47/ 469 63 696

 

Logo Plankontoret

 

Plankontoret tilbyr plantjenester til både offentlige og private aktører og har bred kompetanse innen:

  • kommuneplan
  • reguleringsplan
  • andre arealplaner
  • landskapsarkitektur
  • kartarbeid
  • prosjektledelse og prosjektarbeid

 

Logo mediaprofil

 

 

 

  

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 17. desember 2014
Nyttige lenker